Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van The Hair Extensions Studio zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten.

U kunt gemaakte afspraken voor Hairextensions tot maximaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij annulering op de dag zelf (indien je een nieuwe afspraak maakt) of bij niet komen opdagen, word de helft van het afgesproken bedrag ingehouden.

Na bestelling van de hairextensions dient het gehele bedrag betaald te worden als garantie.

Betaling dient contant of via bankoverschrijving, voor de behandeling, te geschieden.

Ons verzorgingsadvies maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Hairextensions kunnen bij een verkeerde verzorging of te lange draagtijd schadelijk zijn voor uw eigen haar. Leef het verzorgingsadvies goed na en laat uw hairextensions nooit langer dan 3 maanden zitten.

Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is The Hairextension Studio niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de hairextensions.

Indien u een klacht heeft of indien er sprake is van schade aan uw eigen haar of de hairextensions dient u ten allen tijde direct contact op te nemen met The Hairextension Studio. The Hairextension Studio zal in dat geval proberen om de schade aan uw eigen haar dan wel de hairextensions te beperken.

Indien u uw hairextensions zelf heeft verwijderd dan wel door een derde heeft laten verwijderen is The Hairextension Studio niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigen haar als gevolg van dit verwijderen of voor de schade aan de hairextensions.

The Hairextension Studio is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van uw eigen haar.

Er wordt drie weken garantie verleend op uitgevallen hairextensions. Dit betekent dat hairextensions, die binnen drie weken na plaatsing uitvallen, kosteloos worden teruggeplaatst.  U dient wel uw plukjes haar mee te nemen die zijn uitgevallen anders gaan de kosten naar uzelf als er nieuwe extensions geplaatst moeten worden.

U kunt alleen aanspraak maken op de garantie indien u voor het wassen en verzorgen van uw hairextensions gebruik maakt van de producten van The Hairextension Studio . Andere shampoos en/of verzorgingsproducten kunnen schadelijk zijn voor uw hairextensions. Indien The Hairextension Studio twijfelt aan het feit of u producten van The Hairextension Studio heeft gebruikt dient u de aanschaf van de producten aan te tonen door middel van de aankoopbon en/of de factuur.

De garantie op hairextensions geldt alleen indien u de uitgevallen plukken door The Hairextension Studio laat terugplaatsen. Kosten van derden ter zake het terugplaatsen dan wel het plaatsen van nieuwe hairextensions door een derde en/of aanvullende behandelingen van uzelf of een derde worden aldus niet vergoed.

Op het moment dat iemand anders dan de Hairextensoion Studio uw hairextensions heeft behandeld dan wel verwijderd vervalt de verleende garantie en is The Hairextension Studio niet gehouden tot het kosteloos terugplaatsen van de uitgevallen plukjes.

Op alle door The Hairextension Studio gesloten overeenkomsten en uitgevoerde werkzaamheden is het Nederlands recht van toepassing.